Publikacje

red. Kamil Gancarczyk

Patent:

K. Gancarczyk, J. Sieniawski, W. Bogdanowicz, J. Krawczyk, A. Tondos: P.233457B1: Sposób określania wartości kąta nachylenia rdzeni dendrytów względem powierzchni formy odlewniczej w odlewach monokrystalicznych. 

Publikacje:

1. W. J. Nowak, M. Tomków, P. Wierzba, K. Gancarczyk, B. Wierzba: The role of substrate surface preparation method on in-pack aluminization kinetics of Ni-base superalloy. Journal of manufacturing and materials processing, 4 (2020) 1, 1-12.

2. K. Gancarczyk, M. Zubko, A. Hanc-Kuczkowska, B. Kościelniak, R. Albrecht, D. Szeliga, M. Motyka, W. Ziaja, J. Sieniawski: The effect of withdrawal rate on crystal structure perfection, microstructure and creep resistance of single crystal castings made of CMSX-4 nickel-based superalloy. Materials, 12 (2019) 20, 1-14.

3. W. J. Nowak, K. Ochał, P. Wierzba, K. Gancarczyk, B. Wierzba: Effect of substrate roughness on oxidation resistance of an aluminized ni-base superalloys. Metals, 9 (2019) 7, 782-795.

4. A. Szyszkowska, A.Cz. Kubicka, M. Pyda, Ł. Byczyński, K. Gancarczyk, V. Sedlarik, I. Zarzyka: Linear polyurethanes with imidazoquinazoline rings: preparation and properties evaluation. Polymer Bulletin, (2019)

5. M. Motyka, A.B. Sadleja, J. Sieniawski, M. Wierzbińska, K. Gancarczyk: Decomposition of deformed α′(α″) martensitic phase in Ti–6Al–4V alloy. Materials Science and Technology, 35 (2019) 3, 260-272 

6. D. Szeliga, K. Gancarczyk, W. Ziaja: The control of solidification of Ni-based superalloy single-crystal blade by mold design modification using inner radiation baffle. Advanced Engineering Materials,  20 (2018) 7, 1700973.

7. K. Gancarczyk, R. Albrecht, H. Berger, D. Szeliga, A. Gradzik, J. Sieniawski: Determination of crystal orientation by Ω-scan method in nickel-based single crystal turbine blades. Metallurgical and Material Transactions A, 48 (2017) 11, 5200-5205.

8. R. Albrecht, W. Bogdanowicz, K. Gancarczyk, J. Rak, J. Sieniawski, K. Kubiak, J. Lelątko: Microstructural characterization of creep in the single crystal superalloy CMSX-4. Inżynieria Materiałowa, 38 (2017) 1, 15-19.

9. M. Szala, K. Beer-Lech, K. Gancarczyk, O. Kilic, P. Pędrak, A. Ӧzer, A. Skic: Microstructural characterization of Co-Cr-Mo casting dental alloys. Advances in Sciences and Technology Research Journal, 11 (2017) 4, 76-82.

10. M. Yavorska, K. Gancarczyk, J. Sieniawski: Effect of the Platinum Electroplated Layer Thickness on the Coatings’ Microstructure. High Temperature Materials and Processes, 36 (2017) 3, 291-297.

11. K. Gancarczyk, R. Albrecht, W. Bogdanowicz, J. Sieniawski: Crystal perfection studies of single crystal superalloy turbine blades by X-ray diffraction methods. Acta Physica Polonica A, 130 (2016) 4, 1088-1090.

12. R. Albrecht, J. Rak, W. Bogdanowicz, K. Gancarczyk, J. Sieniawski, K. Kubiak, J. Lelątko: Effect of creep on crystallographic orientation in single crystal superalloy. Acta Physica Polonica A, 130 (2016) 4, 1094-1096.

13. M. Yavorska, M. Wierzbińska, K. Gancarczyk, J. Sieniawski: Degradation of nonmodified and rhodium modified aluminide coating deposited on CMSX 4 superalloy. Journal of microscopy, 263 (2016) 1, 118-123.

14. K. Gancarczyk, R. Albrecht, J. Sieniawski Analiza doskonałości struktury krystalicznej monokryształu nadstopu niklu CMSX-4 w warunkach oddziaływania temperatury i czasu. Prace XLIV Szkoły Inżynierii Materiałowej. Wydawnictwo naukowe AKAPIT, Kraków 2016, 98 - 102.

15. K. Gancarczyk, A. Gradzik, J. Sieniawski: Wpływ doskonałości struktury monokryształów nadstopu niklu na ich wytrzymałość na pełzanie. Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 83 (2016) 10, 449-451.

16. A. Gradzik, K. Gancarczyk, G. Mrówka-Nowotnik, J. Sieniawski: Microstructure morphology of stellite 694 coating deposited on Inconel 713C alloy by laser cladding. Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej i Inżynierii Produkcji”. Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, 386-395.

17. K. Gancarczyk, J. Nawrocki, A. Gradzik, W. Ziaja, J. Sieniawski: Influence of low angle boundary on perfection of crystalline structure and creep resistance in nickel-based superalloy. Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej i Inżynierii Produkcji”. Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, 382-388.

18. J. Nawrocki, K. Gancarczyk, W. Manaj, R. Albrecht, R. Cygan, K. Krupa: The effect of superalloy structure on ultrasonic wave parameters. Fatique of Aircraft Structures, (2015) 7, 61-65.

19. K. Gancarczyk, R. Albrecht, Ch. Olesch, K. Kubiak, J. Sieniawski: Sposób oceny doskonałości struktury krystalicznej monokrystalicznych odlewów łopatek z nadstopu niklu CMSX-4. Inżynieria Materiałowa, 34 (2015) 6, 154-160.

20. K. Gancarczyk, P. Kocurek: Analiza stanu naprężeń własnych i zawartości austenitu szczątkowego w kołach zębatych przekładni lotniczych. Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. Wydawnictwo naukowe AKAPIT, Kraków 2014, 172 - 175.

Prezentacje konferencyjne:

K. Gancarczyk, P. Kocurek: Analysis of residual stress and retained austenite content in the gears. 42th School of Materials Science, Kraków-Rytro, Poland, 23-26.09.2014.

K. Gancarczyk, K. Kubiak, J. Sieniawski, A. Gradzik: Rate of crystalline perfection turbine blades of the single crystal nickel based CMSX-4 superalloys by X-Ray diffraction. AIRTEC 9th International Aerospace Supply Fair, Frankfurt am Main, Germany, 28-30.10.2014.

J. Nawrocki, K. Gancarczyk, W. Manaj, R. Albrecht, R. Cygan, K. Krupa, J. Sieniawski: Influence of superalloy casting structure on propagation of ultrasonic wave. 6th International Conference on Mechanics and Materials in design. Azores, Portugal, 26-30.07.2015.

K. Gancarczyk, R. Albrecht, W. Bogdanowicz, J. Sieniawski: Crystal perfection studies of single crystal superalloy turbine blades by X-ray diffraction methods. 23th Conference on applied crystallography, Krynica, Poland, 21-24.09.2015.

R. Albrecht, J. Rak, W. Bogdanowicz, K. Gancarczyk, J. Sieniawski, K. Kubiak, J. Lelątko: Effect of creep rupture on crystallographic orientation of single crystal superalloy. 23th Conference on applied crystallography, Krynica, Poland, 21-24.09.2015.

M. Motyka, T. Tokarski, W. Chromiński, K. Gancarczyk, W. Ziaja, J. Sieniawski: The effect of heat treatment on phase composition and mechanical properties of rapidly solidified and plastically consolidated RS442 aluminium alloy. EUROMAT 2015, Warsaw, Poland, 20-24.09.2015.

K. Gancarczyk, J. Nawrocki, A. Gradzik, W. Ziaja, J. Sieniawski: Influence of low angle boundary on perfection of crystalline structure and creep resistance in nickel-based superalloy. 17th International Scientific Conference New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering, Czestochowa, Poland, 19-20.05.2016.

A. Gradzik, K. Gancarczyk, G. Mrówka-Nowotnik, J. Sieniawski: Microstructure morphology of stellite 694 coating deposited on Inconel 713C alloy by laser cladding. 17th International Scientific Conference New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering, Czestochowa, Poland, 19-20.05.2016.

R. Albrecht, W. Bogdanowicz, K. Gancarczyk, J. Rak, K. Kubiak, J. Sieniawski, J. Lelątko: Microstructural characterization of creep in single crystal superalloy. XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced materials and technologies AMT 2016, Rawa Mazowiecka Poland, 5-8.06.2016.

K. Gancarczyk, R. Albrecht, J. Sieniawski: Analiza doskonałości struktury krystalicznej monokryształu nadstopu niklu CMSX-4 w warunkach oddziaływania temperatury i czasu, Monografia pod red. Jerzego Pacyny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, „XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej”, Kraków-Rytro, Poland, 27-30.09.2016.

J. Čapek, K. Gancarczyk, K. Kolařík, Z. Pitrmuc, L. Beránek, N. Ganev, K. Trojan: Influence of Grain Orientation on Residual Stress Distribution of Surface after Progressive Grinding of Blade Roots from Inconel 713LC. 24th International Conference on materials and technology, Portorož, Slovenia 28–30.09.2016.

J. Čapek, K. Gancarczyk , Z. Pitrmuc, K. Kolařík, J. Málek, L. Beránek, N. Ganev, K. Trojan: Grain orientation influence on residual stress distribution of ground surface of blade roots made of Inconel 713LC. 55th Conference on experimental stress analysis, Novy Smokovec, Slovakia, 30-05-01.06.2017

J. Nawrocki, W. Manaj, K. Gancarczyk, R. Albrecht, K. Krupa: The influence of the superalloy structure orientation on the ultrasonic wave attenuation. International Comitette of Aeronautical Fatigue and Structural Integrity – ICAF 2017, Nagoya, Japan, 5-9.06.2017.

D. Szeliga, K. Gancarczyk, K. Kubiak, R. Cygan: Symulacja numeryczna procesu krystalizacji odlewów z nadstopów niklu. 57 sympozjon "Modelowanie w mechanice", Ustroń, Polska, 24-28.02.2018.

K. Gancarczyk, M. Zubko, R. Albrecht, B. Kościelniak, A.Hanc - Kuczkowska, J. Sieniawski: Evaluation of the atomic arrangement in gamma prime phase in nickel-based single crystal CMSX-4 superalloy. XXIV Conference on applied crystallography, Arłamów, Poland, 2-6.09.2018.

K. Gancarczyk, B. Kościelniak,  M. Poręba, J. Sieniawski, R. Albrecht: Influence of crystallographic orientation of creep resistance of single crystal superalloy. XXIV Conference on applied crystallography, Arłamów, Poland, 2-6.09.2018.

R. Albrecht, M. Zubko, K. Gancarczyk, J. Sieniawski: High-resolution diffraction technique for visualization of misorientations in single crystal superalloys. EuroSuperalloys 2018, Oxford, Unided Kingdom, 9-13.09.2018.

K. Gancarczyk, D. Szeliga, R. Cygan, A. Gradzik, J. Nawrocki: Rate of the adittive for filler of the liquid ceramic mold in the manufacturing of single crystal nickel-based superalloy. World Foundry Congress 2018, Cracow, Poland, 23-27.09.2018.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję